Cần Xé Trung

  • Kích thước: Ø470 x 270 mm  ± 10mm
  • Nguyên liệu: Nhựa HDPE
  • Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng
Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngân: 0931.114.220 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngân: 0931.114.220 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ưu đãi hơn khi liên hệ qua Điện Thoại hoặc Zalo