Túi Đựng Rác Đen

 • Kích thước sử dụng cho:
  + Thùng rác 15 lít
  + Thùng rác 20 lít
  + Thùng rác 45 lít
  + Thùng rác 60 lít
  + Thùng rác 90 lít
  + Thùng rác 95 lít
  + Thùng rác 120 lít
  + Thùng rác 240 lít
Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ms. Tài: 0909.115.881 Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ms. Tài: 0909.115.881 Ưu đãi hơn khi liên hệ qua Điện Thoại hoặc Zalo