Túi Đựng Rác Đen

 • Kích thước sử dụng cho:
  + Thùng rác 15 lít
  + Thùng rác 20 lít
  + Thùng rác 45 lít
  + Thùng rác 60 lít
  + Thùng rác 90 lít
  + Thùng rác 95 lít
  + Thùng rác 120 lít
  + Thùng rác 240 lít
Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Hãy Gọi cho chúng tôi để được chiết khấu thêm