Cần Xé Cồ

  • Kích thước: Ø562 x 390 mm  ± 10mm
  • Nguyên liệu: Nhựa HDPE
  • Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng
Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ms. Tài: 0909.115.881 Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ms. Tài: 0909.115.881 Ưu đãi hơn khi liên hệ qua Điện Thoại hoặc Zalo