Cần Xé Đan Lớn

  • Kích thước: 764 x Ø710 x 645 mm  ± 10mm
  • Nguyên liệu: Nhựa HDPE
  • Màu sắc: Dương, Đỏ, Vàng, Lá, Trắng, Gỗ
Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Hãy Gọi cho chúng tôi để được chiết khấu thêm