Kệ dụng cụ đại

Kích thước: 30 x 48.5 x 17 cm
Nguyên liệu: PP
Màu sắc: Dương
Chất lượng: mới 100%

Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Hãy Gọi cho chúng tôi để được chiết khấu thêm