Kệ dụng cụ trung

Kích thước: 15 x 25 x 11 cm
Nguyên liệu: PP
Màu sắc: Dương
Chất lượng: mới 100%

Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngân: 0931.114.220 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngân: 0931.114.220 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ưu đãi hơn khi liên hệ qua Điện Thoại hoặc Zalo