Kệ dụng cụ lớn

Kích thước: 21 x 35 x 15 cm
Nguyên liệu: PP
Màu sắc: Dương
Chất lượng: mới 100%

Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Hồng: 0935.117.006 Ms. Hân: 0932.225.004 Ms. Ngọc: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ưu đãi hơn khi liên hệ qua Điện Thoại hoặc Zalo