Pallet Không Lõi Thép NTS4 – 1576 (120 x 100 x 15 cm)

  • Kích thước                  : [120 x 100 x 15] (cm) ±1%
  • Nguyên liệu                : HDPE
  • Số đường nâng          : 4
  • Tải trọng tĩnh              : 3000kg
  • Tải trọng động            : 1000kg
  • Số mặt sử dụng           : 1
  • Nút chống trượt          : 24
Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Hãy Gọi cho chúng tôi để được chiết khấu thêm