Pallet NTD4-0977 (110 x 110 x 15 cm)

  • Kích thước              : [110 x 110 x 15] (cm) ±1%
  • Số đường nâng       : 4
  • Tải trọng tĩnh           : 3000kg
  • Tải trọng động         : 1000kg
  • Số mặt sử dụng       : 1
  • Nút chống trượt       : 28
  • Nguyên liệu             : HDPE
     
  • Màu sắc                  : Dương, Đỏ, Vàng, Lá
Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Hãy Gọi cho chúng tôi để được chiết khấu thêm