Pallet NTR4-1552 (135 x 110 x 16 cm)

Kích thước              : [135 x 110 x 16] (cm) ±1%
Số đường nâng      : 4
Tải trọng tĩnh          : 4500kg
Tải trọng động        : 2000kg
Số mặt sử dụng      : 2
Nút chống trượt      : 72
Nguyên liệu            : HDPE
Màu sắc                 : Dương, Đỏ, Vàng, Lá
Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Hãy Gọi cho chúng tôi để được chiết khấu thêm