Pallet NTD4-1137 (110 x 110 x 12,5 cm)

  • Kích thước                : [110 x 110 x 12,5] (cm) ±1%
  • Số đường nâng        : 4
  • Tải trọng tĩnh            : 1800kg
  • Tải trọng động          : 600kg
  • Số mặt sử dụng       : 1
  • Nút chống trượt       : 20
  • Qui cách                  : 1 Cái/Kiện
  • Nguyên liệu             : HDPE
  • Màu sắc                  : Dương, Đỏ, Vàng, Lá
Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Hãy Gọi cho chúng tôi để được chiết khấu thêm