Pallet NTD4 – 1476 (120 x 100 x 15 cm)

  • Kích thước            : [120 x 100 x 15] (cm) ±1%
  • Số đường nâng     : 4
  • Tải trọng tĩnh        : 4000kg
  • Tải trọng động       : 1500kg
  • Số mặt sử dụng    : 1
  • Nút chống trượt    : 28
  • Qui cách               : 1 Cái/Kiện
  • Nguyên liệu          : HDPE
  • Màu sắc               : Dương, Đỏ, Vàng, Lá
Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Loan: 0932.225.004 Ms. Dung: 0909.115.881 Ms. Phụng: 0931.114.220 Ms. Quý: 0931.116.448 Hãy Gọi cho chúng tôi để được chiết khấu thêm